O projektu

Ve dnech 13. až 17. června 2016 pořádá agentura CzechInvest 3. ročník akce nazvané Týden investic.

Jejím cílem je prohloubení spolupráce mezi investory, tuzemskými i zahraničními, a státem, identifikace aktuálních i potenciálních slabin českého investičního prostředí v oblastech jako jsou kvalifikovaná pracovní síla, investiční pobídky či vízový systém a diskuze nad možnostmi jejich řešení

V rámci Týdne investic se napříč všemi regiony České republiky uskuteční řada akcí – seminářů na téma podpory podnikání a investic, setkání s podnikateli či personálními manažery nebo exkurzí žáků a studentů do místních podniků.

Týden investic vyvrcholí  v Praze, kde ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a generální ředitel CzechInvestu Karel Kučera poobědvají se zástupci nejvýznamnějších investorů České republiky. Během odpoledne se zde také uskuteční debaty u tzv. kulatých stolů nad aktuální situací v oblasti investičních pobídek, vízového systému či povolovacích procesů. Zároveň CzechInvest spolu se Sdružením pro zahraniční investice – AFI slavnostně udělí ocenění Investor a podnikatelská nemovitost roku 2015. Cílem ocenění je poukázat na investory, jejich projekty a podnikatelské nemovitosti, které za uplynulý rok přispěli k rozvoji podnikání v České republice. V minulých letech toto ocenění získaly například firmy Nexen Tire, LEGO Production či Johnson Controls a podnikatelské nemovitosti CTPark Mladá Boleslav, Strategická průmyslová zóna Triangle či Panattoni Park Stříbro.