Týden investic 2016

Agentura CzechInvest pořádá společně s partnery 13. až 17. června 2016 celorepublikovou akci Týden Investic. Na co se můžete těšit?

Regionální akce

V rámci Týdne investic se od pondělí 13. června do pátku 17. června 2016 napříč všemi regiony České republiky uskuteční řada akcí – seminářů na téma podpory podnikání a investic, setkání s podnikateli či personálními manažery nebo exkurzí žáků a studentů do místních podniků.


Více

Kulaté stoly

Setkání u kulatých stolů nad tématy českého investičního prostředí konané každoročně v rámci Týdne investic je prestižní akcí významnou svým charakterem i jako společenská událost, při které se setkávají investoři a podnikatelé se zástupci státní správy.Více

Soutěž IR&PNR 2015

CzechInvest spolu se Sdružením pro zahraniční investice – AFI udělí ocenění 13 významným investorským projektům a podnikatelským nemovitostem. Cílem ocenění je poukázat na investory, jejich projekty a podnikatelské nemovitosti významné pro rozvoj podnikání v České republice.


Více

 O Týdnu investic

O Týdnu investic

Cílem Týdne investic je již třetím rokem prohloubit spolupráci mezi státem a konkrétními investory a diskutovat řešení jejich problémů, jakými jsou například nedostatek kvalifikované pracovní síly nebo absence nových informací o možnostech státní podpory.

Týden investic probíhá celorepublikově, tvoří jej akce v regionech a v Praze pak kulaté stoly s předními odborníky a zástupci ministerstev. Vyvrcholením programu je slavnostní galavečer při příležitosti vyhlášení soutěže Investor a podnikatelská nemovitost roku.

Kulaté stoly

Setkání u kulatých stolů nad tématy českého investičního prostředí konané každoročně v rámci Týdne investic je prestižní akcí významnou svým charakterem i jako společenská událost, při které se setkávají investoři a podnikatelé se zástupci státní správy. Se zástupci státní správy, ministerstev a s předními odborníky budeme diskutovat novinky v tematice investičních pobídek, HR a víz či povolovacích procesů a novely stavebního zákona.
Marcela Kolveková | CzechInvest
Marcela Kolveková | CzechInvest
Investiční pobídky
Pavel Chovanec | CzechInvest
Pavel Chovanec | CzechInvest
Podpora při náboru kvalifikované i nekvalifikované pracovní síly
Jiří Bureš | CzechInvest
Jiří Bureš | CzechInvest
Povolovací procesy, novela stavebního zákona

O Týdnu investic

Proč se zúčastnit Týdne investic?

Informace o Týdnu investic pro novináře

Novinky