Žáci zavítali do provozu společnosti A. RAYMOND JABLONEC

Navštívili vstřikovnu i nástrojárnu

V úterý 14. června 2016 zavítala třicítka žáků liberecké střední školy na exkurzi do společnosti A. RAYMOND JABLONEC, která se zabývá vstřikováním plastů. Budoucí mechanici a seřizovači ze Střední školy strojní, stavební a dopravní v Liberci měli možnost nahlédnout do provozu společnosti a vidět teorii v praktickém využití. Personalistka společnosti jim nejprve představila historii firmy, výrobky a jejich využití v automobilovém průmyslu. Prozradila i typy automobilů, ve kterých se jejich produkty objevují.

Zástupkyně společnosti nabídla žákům a učitelskému sboru spolupráci ve formě stáží, praxí a exkurzí zaměřených na údržbu strojů, seřizování a vstřikování. Představila fungování třísměnného provozu, mzdové ohodnocení a benefity, které firma zaměstnancům poskytuje.

Akce organizovaná libereckou kanceláří CzechInvestu má za cíl zvyšovat povědomí o studiu technických oborů, a snaží se tak motivovat žáky, aby neodcházeli z oboru.